Kurslitteratur & schema

Kurslitteratur och schema för din kurs hittar du i Studentportalen. Enklaste sättet att hitta kursplanen för din kurs är att söka på kursnamn i sökrutan längst ner. När du har kommit fram till kurssidan klickar du på "Kursplan med kurslitteratur". Du behöver inte vara inloggad för att söka. Schema hittar du på din kurssida.

Tentamen

Vissa av våra kurser examineras genom en salstentamen, medan du på andra kurser blir examinerad genom en hemtentamen. Till salstentorna sker anmälan i Studentportalen. Mer information om anmälan får du av din lärare samt i Studentportalen i god tid före tentamenstillfället. Om du har anmält dig till en tenta men blir sjuk, är det bra om du meddelar din lärare att du inte kommer till tentan.

Det finns exemplar av gamla tentor sparade, om du vill kunna se i förväg ungefär hur tentan kommer att vara uppbyggd. Prata med din lärare, så kan hen hjälpa dig med detta.

Om du har skrivit en tenta och blivit underkänd, har du rätt till ett extra tentamenstillfälle under samma termin som du går kursen. Exakt när omtentamenstillfället inträffar varierar, men normalt brukar vi ha omtentamen ca en månad efter ordinarie tentamenstillfälle.

Om du av någon anledning inte skrev tentan under den termin du gick kursen, eller om du misslyckades vid både ordinarie tentamenstillfälle och omtentamen och vill komma tillbaka och tentera kursen en senare termin, brukar det också gå bra. Kontakta studievagledare@musik.uu.se, så får du hjälp.