Praktisk filosofi - Masterprogram i humaniora 2020/2021

Bild för Praktisk filosofi - Masterprogram i humaniora 2020/2021
Anmälan

På masternivå fördjupas utbildningen i praktisk filosofi och får en tydlig forskningsanknytning. Vid filosofiska institutionen på Uppsala universitet bedrivs en livaktig forskning som studenterna får ta del i. Institutionen ingår dessutom i ett nätverk av svenska filosofiinstitutioner som ansvarar för det nationella utbudet av kurser på avancerad nivå i filosofi och estetik.

Om programmet

Detta program ger studenten möjlighet att öka och fördjupa sina kunskaper på den praktiska filosofins områden, bland annat genom att författa en omfattande uppsats som förväntas ge ett självständigt bidrag till den diskussion studenten väljer att fokusera på. Inom programmet fästs bland annat vikt vid den praktiska filosofins metodologi för att förfina studentens förmåga att artikulera, rekonstruera och bedöma komplexa argumentationer samt att förmedla filosofiska resultat på effektiva sätt. Inom praktisk filosofi studeras bland annat etik, värdeteori, metaetik, rättsfilosofi och politisk filosofi.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med praktisk filosofi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Som student har du stora möjligheter att själv utforma dina studier. För en masterexamen läser du tio kurser à 7,5 hp varav fyra måste vara inom praktisk filosofi. För en magisterexamen läser du fyra kurser à 7,5 hp, varav två måste vara inom praktisk filosofi. Kursutbudet vid Filosofiska institutionen varierar från termin till termin och utannonseras på institutionens webbplats i god tid innan kursstart. Vid behov kan även en läskurs väljas i samråd med ansvarig handledare.

Programmet innehåller en masteruppsats om 45 hp. För magisterexamen är uppsatsen på 30 hp. De valbara kurserna väljs inför varje termin och ur ett brett urval kurser från historisk-filosofiska fakultetens ämnen.

Om undervisningen

Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Undervisningen på kurserna består av föreläsningar och seminarier.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

En väsentlig del av undervisningen är uppsatsseminariet där studenterna får god träning i filosofiskt skrivande och argumentation.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet - dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-samarbetet.

Karriär

Masterprogrammet i humaniora med inriktning mot praktisk filosofi är på första hand en förberedelse för forskarstudier i ämnet. Vidare finns det en ökande medvetenhet om vikten av att diskutera etiska och värdemässiga aspekter av olika verksamheter både inom den politiska sfären, inom myndighetssfären och i det privata näringslivet. De analysverktyg och kunskaper som programmet syftar till att förmedla gör således dess studenter potentiellt attraktiva för många tänkbara arbetsgivare.

Behörighet och anmälan

Praktisk filosofi

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5012 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Praktisk filosofi

120 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P0012 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Praktisk filosofi, teoretisk filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth Schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

För information och övergripande frågor om Masterprogrammet i humaniora, kontakta programsamordnare Molly Sundberg

molly.sundberg@antro.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde.