Kandidatprogram i musikvetenskap 2020/2021

Bild för Kandidatprogram i musikvetenskap 2020/2021
Anmälan

Vill du studera musik från olika tider och kulturer, och förstå musikens plats i vår samtidskultur? Vill du arbeta med musik inom media eller kulturförvaltning, på bibliotek, museum eller inom musikindustrin? Kandidatprogrammet i musikvetenskap i Uppsala förbereder dig för en flexibel arbetsmarknad på musikområdet samtidigt som det lägger grunderna för dig som vill bli musikforskare.

Om programmet

På kandidatprogrammet i musikvetenskap får du kunskaper om musik och musikkulturer både historiskt och i samtiden. Du utvecklar din färdighet att kritiskt förstå olika repertoarers funktion utifrån ett kulturellt, samhälleligt och idémässigt sammanhang. Du övar också upp förmågan att kommunicera information, problem och lösningar med olika grupper i både tal och skrift.

Ett viktigt inslag i utbildningen är att träna upp färdigheter att hantera musik i såväl notskrift som i klingande form och att kunna analysera musikaliska uttryck och strukturer. Det innebär bland annat att du får en gedigen träning i musikteoretiska ämnen, såsom exempelvis notläsning, partiturläsning, harmonilära, gehör och musikanalys. Detta bidrar samtidigt till att göra utbildningen internationellt gångbar, eftersom dessa färdigheter efterfrågas och förutsätts internationellt. Just den tekniska specialkunskapen om musikens former och uttryck är också något som yrkesverksamma inom musikområdet särskilt har framhållit som betydelsefullt för anställningsbarheten.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med musikvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Kandidatprogrammet i musikvetenskap omfattar 3 års heltidsstudier om totalt 180 högskolepoäng (hp). Av dessa är fyra terminer inom huvudområdet musikvetenskap och två terminer inom valfria ämnen. En fortlöpande verksamhet med seminarier, exkursioner och arbetsmarknadsdagar erbjuds under hela programmet.

Det första året läses Musikvetenskap A och B vilka innefattar sammanlagt åtta delkurser:

 • en översiktskurs i västerländsk konstmusik
 • två fördjupningskurser i musikvetenskap
 • två kurser i musikteori
 • en kurs som behandlar världsmusik
 • en kurs som behandlar musiken i det populära
 • en uppsatskurs
Tredje terminen utgörs av en fördjupningskurs i musikteori där dina musikaliska hantverkskunskaper tränas utförligt, en kurs om musikkritik och en kurs som behandlar musiklivets organisation och strukturer. Under termin fyra och fem läser du valfria kurser om 60 hp, varav minst 30 hp måste vara inom ett biämne. Dessa terminer finns även möjlighet till utlandsstudier och verksamhetsförlagd utbildning.

Sista terminen utgörs av ett examensarbete om 15 hp och kurser i musikvetenskapens metoder och musikanalys.

Kurser inom programmet

Termin 1
Musikvetenskap A, 30 hp

Termin 2
Musikvetenskap B, 30 hp

Termin 3
Fördjupningskurs i musikteori, 15 hp
Musikkritik och estetisk värdering, 7,5 hp
Musiklivets organisation och strukturer, 7,5 hp

Terminerna 4 och 5
Valfria kurser och/eller utlandsstudier, 60 hp, varav minst 30 hp inom biämne; möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning.

Termin 6
Examensarbete, 15 hp
Musikvetenskapens metoder, 7,5 hp
Musikanalys, 7,5 hp

Om undervisningen

Undervisning ges på de kurser som ingår i programmet i enlighet med fastställda kursplaner och kan omfatta föreläsningar, seminarier, exkursioner, studiebesök, projektarbete, verksamhetsförlagd utbildning och självstudier. På examensarbetet ges individuell handledning.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Undervisningen ges på dagtid i Uppsala. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska.

Karriär

Programmet förbereder för en flexibel arbetsmarknad på musikområdet inom:

 • kulturinstitutioner
 • minnesinstitutioner
 • medier
 • offentlig förvaltning
 • privat näringsliv (till exempel musikförlag, skivbolag och konsultföretag)
 • föreningar
 • eget entreprenörskap
Programmet ger samtidigt möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå och ger en grund för en fortsatt akademisk karriär inom området.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i musikvetenskap

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5080 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@musik.uu.se

018-471 68 65

Institutionen för musikvetenskap

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 633, 751 26 UPPSALA

018-471 6865 018-471 7887