Kandidatprogram i musikvetenskap 2020/2021

Bild för Kandidatprogram i musikvetenskap 2020/2021
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Vill du studera musik från olika tider och kulturer, och förstå musikens plats i vår samtidskultur? Vill du arbeta med musik inom media eller kulturförvaltning, på bibliotek, museum eller inom musikindustrin? Kandidatprogrammet i musikvetenskap i Uppsala förbereder dig för en flexibel arbetsmarknad på musikområdet samtidigt som det lägger grunderna för dig som vill bli musikforskare.

Om programmet

På kandidatprogrammet i musikvetenskap får du kunskaper om musik och musikkulturer både historiskt och i samtiden. Du utvecklar din färdighet att kritiskt förstå olika repertoarers funktion utifrån ett kulturellt, samhälleligt och idémässigt sammanhang. Du övar också upp förmågan att kommunicera information, problem och lösningar med olika grupper i både tal och skrift.

Ett viktigt inslag i utbildningen är att träna upp färdigheter att hantera musik i såväl notskrift som i klingande form och att kunna analysera musikaliska uttryck och strukturer. Det innebär bland annat att du får en gedigen träning i musikteoretiska ämnen, såsom exempelvis notläsning, partiturläsning, harmonilära, gehör och musikanalys. Detta bidrar samtidigt till att göra utbildningen internationellt gångbar, eftersom dessa färdigheter efterfrågas och förutsätts internationellt. Just den tekniska specialkunskapen om musikens former och uttryck är också något som yrkesverksamma inom musikområdet särskilt har framhållit som betydelsefullt för anställningsbarheten.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med musikvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Yrsa Gullin
Från: Uppsala
Läser: Kandidatprogram i musikvetenskap

Varför valde du den här utbildningen?
– För att musik alltid har varit en stor del av mitt liv och jag gärna vill ägna mig åt det i framtiden på något sätt. Jag såg det som en chans att få fördjupad kunskap om musik ur många olika perspektiv, som historia, estetik och filosofi.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det kräver mycket självständighet vilket jag tycker är bra. Det innebär också att du får planera din tid ganska fritt. Samtidigt är det ett bra sätt att komma in i ett sammanhang. På föreläsningarna utväxlar man tankar med kursare och föreläsare. Det är också berikande att personer som du möter vid universitet har olika bakgrund och kommer från olika platser.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet? 
– Att diskussionerna har högt i tak. Nyfikenheten som driver studenter och lärare som brinner för ämnet ger en öppenhet för nya infallsvinklar vilket gör att studierna blir utvecklande och spännande. Dessutom tycker jag att Uppsala är en vacker miljö, som känns inspirerande att vistas i. Det är lagom lugnt här för att man ska få ro, men det är ändå en levande stad.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Just nu har vi en fri termin vilket innebär att alla på programmet läser olika saker, så våra dagar nu ser nog ganska olika ut. Men när vi har våra gemensamma terminer brukar det vara fyra, fem föreläsningar i veckan och mest individuella uppgifter även om grupparbeten förekommer. Lärarna finns lättillgängliga och ger bra stöd och respons när du behöver det även utanför själva föreläsningarna.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Att den är förberedande för verksamhet inom musiklivet, antingen genom en fortsatt akademisk karriär eller något annat av många områden i branschen. De fria terminerna, den valbara praktiken och verktygskurserna ger dig en chans att specialisera dig om du vet mer exakt vad du vill jobba med. Utformningen av själva kandidatprogrammet är nog tänkt att ge en så bra grund som möjligt för engagemang i olika musiksammanhang, att ge lite mer riktning än enbart fristående kurser (vilket inte är fel det heller!).

Hur upplevde du första tentan?
– Det var kanske den svåraste faktiskt, det var en av bara två salstentor hittills. Annars är det mest hemskrivningar vilket jag tycker är bra på många sätt. Första tentan behandlade musikhistoria och då var det kanske bra att ha en salstenta. Jag fick en bra grund genom att lära mig mycket fakta. Jag har märkt senare i utbildningen att det är bra att ha i bakhuvudet. Samtidigt dök många frågor upp, som kanske kan bli material i andra mer djupgående kurser.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att utveckla mitt sätt att resonera kring musik och se musiken i ett större sammanhang, att få en bas att ta avstamp i senare i livet. Jag tror att musikvetenskapen kan leda till många intressanta vägar, och det är både läskigt och lockande att inte veta exakt vad som väntar. Musiken är ju sammanlänkad med många andra ämnen så jag tror att det kan finnas många oväntade projekt att bli en del av. Redan efter ett år på utbildningen, när vi hade läst kursen. Musikkritik och estetisk värdering  började jag skriva lite för en tidning och det är en möjlighet jag kanske vill vidareutveckla.

Berätta om studentlivet!
– Oj, det var svårt. Jag har faktiskt inget nationskort och har inte deltagit aktivt i det som kanske menas med ”studentliv”. Men det är jag inte ensam om, som sagt är människor väldigt olika på universitetet. Men mina bästa stunder är nog faktiskt när själva studierna blir riktigt intressanta, när det kommer aha-upplevelser och idéer om vart utbildningen kan leda. Och inte minst: när jag via utbildningen har upptäckt fantastisk musik, det är svårslaget! Att gå runt i Uppsalas äldre kvarter och lyssna på musik som jag just har hittat; det är fina minnen.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Allén i Engelska parken på hösten.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Det är en styrka i allmänhet att det finns ett aktivt studentliv för dem som vill, vad som händer mer i detalj vet jag faktiskt inte.

Vad gör du om 5 år?
– Skriver, troligen om musik i någon form. Kanske vidareutbildar jag mig.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kandidatprogrammet i musikvetenskap omfattar 3 års heltidsstudier om totalt 180 högskolepoäng (hp). Av dessa är fyra terminer inom huvudområdet musikvetenskap och två terminer inom valfria ämnen. En fortlöpande verksamhet med seminarier, exkursioner och arbetsmarknadsdagar erbjuds under hela programmet.

Det första året läses Musikvetenskap A och B vilka innefattar sammanlagt åtta delkurser:

 • en översiktskurs i västerländsk konstmusik
 • två fördjupningskurser i musikvetenskap
 • två kurser i musikteori
 • en kurs som behandlar världsmusik
 • en kurs som behandlar musiken i det populära
 • en uppsatskurs
Tredje terminen utgörs av en fördjupningskurs i musikteori där dina musikaliska hantverkskunskaper tränas utförligt, en kurs om musikkritik och en kurs som behandlar musiklivets organisation och strukturer. Under termin fyra och fem läser du valfria kurser om 60 hp, varav minst 30 hp måste vara inom ett biämne. Dessa terminer finns även möjlighet till utlandsstudier och verksamhetsförlagd utbildning.

Sista terminen utgörs av ett examensarbete om 15 hp och kurser i musikvetenskapens metoder och musikanalys.

Kurser inom programmet

Termin 1
Musikvetenskap A, 30 hp

Termin 2
Musikvetenskap B, 30 hp

Termin 3
Fördjupningskurs i musikteori, 15 hp
Musikkritik och estetisk värdering, 7,5 hp
Musiklivets organisation och strukturer, 7,5 hp

Terminerna 4 och 5
Valfria kurser och/eller utlandsstudier, 60 hp, varav minst 30 hp inom biämne; möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning.

Termin 6
Examensarbete, 15 hp
Musikvetenskapens metoder, 7,5 hp
Musikanalys, 7,5 hp

Om undervisningen

Undervisning ges på de kurser som ingår i programmet i enlighet med fastställda kursplaner och kan omfatta föreläsningar, seminarier, exkursioner, studiebesök, projektarbete, verksamhetsförlagd utbildning och självstudier. På examensarbetet ges individuell handledning.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Undervisningen ges på dagtid i Uppsala. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska.

Karriär

Programmet förbereder för en flexibel arbetsmarknad på musikområdet inom:

 • kulturinstitutioner
 • minnesinstitutioner
 • medier
 • offentlig förvaltning
 • privat näringsliv (till exempel musikförlag, skivbolag och konsultföretag)
 • föreningar
 • eget entreprenörskap
Programmet ger samtidigt möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå och ger en grund för en fortsatt akademisk karriär inom området.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i musikvetenskap

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5080 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@musik.uu.se

018-471 68 65

Institutionen för musikvetenskap

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 633, 751 26 UPPSALA

018-471 6865 018-471 7887