Institutionsstyrelsen

Styrelsens ledamöter är uppdelade på TA-personal och lärare med en mandatperiod på tre år, samt studeranderepresentanter som sitter ett år. Styrelsen ser ut så här för mandatperioden 2018-07-01 - 2021-06-30:

Prefekt & ordförande: Per-Henning Olsson
Lärarrepresentanter: Maria Schildt, Mattias Lundberg, Lars Berglund och Tobias Plebuch (ord.), Ester Lebedinski och Eyolf Østrem (suppl.)
T/A-personal: Elias Noreland (ord.), Emma Sohlgren (suppl.)
Studeranderepresentanter grundutbildningen: Anna Bjermqvist Rasmusson
Studeranderepresentanter forskarutbildningen: Fredrica Roos (ord.), Emma Sohlgren (suppl.)

Senast uppdaterad: 2021-03-17