Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Jonas Lundblad
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

“Birdsong becoming philosophy: Messiaen in Deleuze”