Högre seminariet

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Tobias Plebuch
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

Titel meddelas senare.