Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Fredrica Roos
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

Fredrica Roos presenterar ett kapitel ur sin avhandling om narrativa världar i Gustav Mahlers 4:e och 5:e symfonier

P.g.a. rådande pandemi hålls seminariet i Zoom. Länk till mötesrummet: https://uu-se.zoom.us/j/61771670429.

Text fås genom att kontakta Lars Berglund.