Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Emma Sohlgren
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

Emma Sohlgren presenterar sitt avhandlingsprojekt "Italian opera in Sweden during the Age of Liberty (1719-1772)"

P.g.a. rådande pandemi hålls seminariet i Zoom. Länk till mötesrummet: https://uu-se.zoom.us/j/61771670429.

Text fås genom att kontakta Lars Berglund.