Högre seminariet: Meghan Quinlan

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Meghan Quinlan, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Sovereignty and Bare Life in an Old French Melody"

OBS! Seminariet hålls via Zoom. Kontakta seminarieansvarige Lars Berglund för att få länk till seminariet samt Meghan Quinlan för att få textmaterial (meghan.quinlan@musik.uu.se).