Högre seminariet: Meghan Quinlan

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Meghan Quinlan, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Sovereignty and Bare Life in an Old French Melody"