Högre seminariet: Anne Reese Willén

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Anne Reese Willén, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Actors and networks in the circulation and the implementation of music idealist views in Stockholm in the second half of the 19th century"
OBS! Seminariet är INSTÄLLT. Nytt datum meddelas senare.