Högre seminariet: Janne Palkisto

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Janne Palkisto, doktorand Åbo universitet
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Music and charity - Swedish-Finnish clarinetist and composer Bernhard Crusell (1775-1838) playing for the poor people of Sweden"