The Race of Sound

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0043
  • Föreläsare: Nina Sun Eidsheim, UCLA Herb Alpert School of Music
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Föreläsning

Fullständig titel: "The Race of Sound: The Acousmatic Question as Voice-Making"