Hugo Alfvén 150 år: Ett forskningssymposium

Call for papers

Hugo Alfvén 150 år: Ett forskningssymposium

13-14 oktober 2022

Hugo Alfvén, som i år skulle ha fyllt 150 år, har påverkat det svenska nittonhundratalets musikliv på en rad områden. Han hör till de mest spelade tonsättarna, med en rik produktion i alla för sin tid gängse former, från solosånger och körmusik till en betydande symfonisk produktion. Han har därutöver satt avtryck inom områden som folkmusikinsamling och musikutgivning, inom musikvetenskapen (för vilken han var en stor ivrare), som kördirigent och som ledare inom universitetsmusiken i Uppsala. Han var dessutom en skicklig bildkonstnär.

Den 13-14 oktober 2022 arrangeras ett vetenskapligt symposium rörande Alfvén, hans sammanhang, verk, liv och tid. Detta call for papers riktar sig i en bred efterlysning av presentationer av Alfvén som person, konstnär och samhällsaktör. Konferensen äger rum i Uppsala, i Musicums lokaler på Kyrkogårdsgatan 4 (som under en tid var Alfvéns tjänstebostad). Symposiet äger rum inom ramen för årets uppmärksammande av Alfvén och arrangeras av institutionen för musikvetenskap och Musicum, Uppsala universitet, i samarbete med Alfvénfonden, och Kungl. Musikaliska akademien. I anslutning till symposiet arrangeras flera evenemang, däribland en kammarmusikkonsert på fredagen (14/10) och två konserter på lördagen (15/10).

Vi tar emot abstracts om max 250 ord för presentationer som på något sätt rör Hugo Alfvén. Bidrag från olika perspektiv från alla humanistiska ämnesdiscipliner välkomnas. Som speciellt intressanta temata har identifierats:

  • Alfvén som intellektuell och kulturpersonlighet
  • Receptionen av Alfvéns musik nationellt och internationellt
  • Alfvén som kompositör och arrangör för kör
  • Mindre kända sidor av Alfvéns konstnärskap (filmmusik, bildkonst, musikteori, tillfälleskantater)
  • Analyser av Alfvéns verk
  • Alfvén som symbol för svensk nationalromantik
  • Alfvén och folkmusiken
  • Alfvéns betydelse för svenskt musikliv 2022
  • Alfvén som dirigent och konstnärlig ledare

Deadline för inskickade abstracts är 5 juni.

Presentationer kan ges på svenska, övriga nordiska språk, samt engelska.

Besked om antagna abstracts lämnas senast 30 juni.

För frågor om detta cfp vänligen kontakta: mattias.lundberg@musik.uu.se. Abstracts inskickas också till denna adress.

Senast uppdaterad: 2022-03-08