Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta Mattias Lundberg via epost mattias.lundberg@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15.

Högre seminariet HT 2021

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i 2-0047

  1. 12/10 Jonas Lundblad: “Birdsong becoming philosophy: Messiaen in Deleuze”
  2. 19/10 Maria Gonzalez, Conservatoire Royal, Bryssel: "Digital Humanities: A Strategic Partner for Historically Informed Music Practice"
  3. 2/11 Mikhail Lopatin: Titel meddelas senare.
  4. 23/11 kl. 13.15-16.00 Slutseminarium på Helen Rossils avhandling om folklig religiös sång i Danmark. Föropponent är docent Märta Ramsten.
    OBS! Seminariet hålls på svenska och danska.
  5. 7/12 kl. 15.15-17.00 Tobias Plebuch: Titel meddelas senare.
  6. 14/12 Lars Berglund & Maria Schildt: "Translatio Musicae, Rome – Antwerp – Stockholm: Circulation and Adaptation of Italianate Music, c. 1650–80"
Senast uppdaterad: 2021-09-16