Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta Lars Berglund via epost lars.berglund@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.
OBS! Pga rådande coronapandemi hålls seminarierna digitalt via Zoom. Detta gäller åtminstone t.o.m. 23 mars. Alla seminarier utom 8/2 har samma Zoomlänk; se nedan.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15.

Högre seminariet VT 2021

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61771670429

 1. 8/2 kl. 13.00: Dafna Dori försvarar sin avhandling "The Brothers Al-Kuwaity and the Iraqi Song 1930-1950" OBS tiden!
  Fakultetsopponent: Martin Greve, Orient-Institut, Istanbul
  Kontakta Elias Noreland eller Lars Berglund för att få lösenord till Zoomrummet.
  OBS! Obligatorisk anmälan:
 2. 9/3 Helen Rossil: avhandlingskapitel med arbetstitel "Singing as religious practice: Kingoton and Brorson singing": "Optakt till analyserne: lydinsamling og (auditiv) analyse af folkelig salmesang"
 3. 16/3 Fredrica Roos: kapitel ur avhandling om berättelsevärldar i Gustav Mahlers fjärde och femte symfonier
 4. 23/3 Emma Sohlgren: Presentation av avhandlingsprojekt: "Italian opera in Sweden during the Age of Liberty (1719-1772)"
 5. 20/4 Lauri Suurpää, Sibeliusakademin, Helsingfors: "An Individual Opposing the Crowd: The Capriccio of Haydn's String Quartet, Op. 20 No. 2"
 6. 27/4 Jonas Lundblad: "Messiaen's dialectic of eternity"
 7. 4/5 Erik Bergwall: Presentation av avhandlingsprojekt: "Musical intertextuality and learned counterpoint: music composed and collected by John Baldwin (1560-1615)"
 8. 18/5 Per-Henning Olsson: Titel meddelas senare
 9. 25/5 Meghan Quinlan: Kapitel ur boken "Sanctifying Louis IX (1214-1270) through Song"
Senast uppdaterad: 2021-01-20