Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta Lars Berglund via epost lars.berglund@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15.

Högre seminariet VT 2022

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i 2-0047

  1. 1/2 Catherine Ann Bradley, Oslo: "Perspectives for lost polyphony and red notation around 1300: Medieval motet and organum fragments in Stockholm"
  2. 22/2 Benjamin Martin, institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala: "The Sound(s) of World Peace: On the Intellectual History of Music at UNESCO"
  3. 1/3 OBS Sal 2-0043 Carolien Hulshof, Uppsala: "Walking the line: female sexuality and gendered power relations in Zanzibari wedding ngoma" (avhandlingskapitel)
  4. 29/3 13.15-ca. 16.00 Fredrica Roos, Uppsala: Slutseminarium på avhandling om Gustav Mahlers symfonier. Föropponent: Docent Jens Hesselager, Köpenhamn
  5. 5/4 Christine Dysers, Uppsala: "The Loop Generation: Practices, Aesthetics and Philosophies of Repetition in Contemporary Composition"
  6. 3/5 Veronika Muchitsch, Södertörn: "Mediations of genre and gender in 'genrefluid' Spotify playlists"
  7. Lördag 7/5 13.15 Universitetshuset, sal IX, Disputation: Helen Rossil försvarar sin avhandling "Kingotone og Brorsonsang: Folkelig salmesang i Danmark fra salmebøger og lydindspilninger". Fakultetsopponent: Docent Karin Lagergren, Linnéuniversitetet OBS dag!
  8. 10/5 Sanna Raninen, Uppsala: "Music Books in Post-Reformation Sweden and Finland" OBS! INSTÄLLT
  9. 17/5 Meghan Quinlan, Uppsala: Titel meddelas senare. OBS! INSTÄLLT
  10. 31/5 Erik Bergwall, Uppsala: Presentation av avhandlingskapitel
Senast uppdaterad: 2022-05-03