Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta Mattias Lundberg via epost mattias.lundberg@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15. 

Högre seminariet HT 2019

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F2 (2-0047)

  1. 10/9 Veronika Muchitsch, Uppsala: Slutseminarium på doktorsavhandling (föropponent: Erik Steinberg, Köpenhamns universitet) (OBS 13.15-16.00)
  2. 24/9 Martin Stokes, King's College London: "Perspectives on music and migration"
  3. 1/10 Eva Helenius, Stockholm: Presentation från pågående forskningsprojekt om Johan Helmich Roman. Text presenteras. OBS! Seminariet hålls på svenska.
  4. 8/10 Lars Berglund, Uppsala: "Queen Christina and Giacomo Carissimi: from curiosity to musical patronage". Text presenteras. Kontakta Mattias Lundberg eller Lars Berglund (lars.berglund@musik.uu.se) för att få texten till seminariet.
  5. 22/10 Margret Murata, University of California, Irvine: ”Music in Material Culture”.
  6. 12/11 Janina Müller, Humboldt-Universität, Berlin: "Performing Politics: 1968, Radio, and the Postwar Musical Avant-Garde".
  7. 11/12 15.15-17.00 Lars Berglund & Ola Wiberg, Uppsala: "Carl Lilliecrona Goes to the Opera: An Eyewitness Account from Rome, 1642" OBS! Notera dag & tid!
  8. 12/12 13.15-15.00 Mahmut Agbaht/Martin Greve, institutionen för lingvistik och filologi: "New Research on the Fann, a Genre of Oral Poetry in the Alawi Community of Hatay (Antioch)” OBS dag & tid!