Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta Lars Berglund via epost lars.berglund@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15. 

Högre seminariet VT 2020

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F2 (2-0047)

  1. Fre 21/2 kl. 13.15-15.00 Sal 2-0043 (F1) Nina Sun Eidsheim, UCLA Herb Alpert School of Music: "The Race of Sound: The Acousmatic Question as Voice-Making" OBS! Notera dag och tid!
  2. Lör 22/2 kl. 13.00 Sal IV, Universitetshuset, Biskopsg. 3 Veronika Muchitsch försvarar sin avhandling "Vocal Figurations: Technique, Technology and Mediation in the Gendering of Voice in Twenty-First-Century Pop Music" OBS! Notera tidpunkt och plats!
  3. 10/3 Erik Kjellberg, prof. em.: "Arvet efter Johann Sebastian Bach"
  4. 17/3 Fredrica Roos: Presentation av ett avhandlingskapitel om narratologisk analys av Mahler's femte symfoni
  5. 31/3 Janne Palkisto, doktorand Åbo universitet: "Music and charity - Swedish-Finnish clarinetist and composer Bernhard Crusell (1775-1838) playing for the poor people of Sweden" INSTÄLLT och uppskjutet till hösten 2020.
  6. 21/4 Anne Reese Willén: "Actors and networks in the circulation and the implementation of music idealist views in Stockholm in the second half of the 19th Century" UPPSKJUTET Nytt datum meddelas senare.
  7. 28/4 13.15-16.00 Dafna Dori: Slutseminarium på avhandling med preliminär titel "Saleh al-Kuwaity: A Modern Iraqi Composer" Föropponent: Søren Møller Sørensen, Köpenhamns universitet. UPPSKJUTET Nytt datum meddelas senare.
  8. 19/5 Maria Schildt: "Circulation of French music to the elites in the North: The De Geer family and the Finspong music collection" OBS! Seminariet hålls via Zoom. Kontakta seminarieansvarige Lars Berglund för länk samt Maria Schildt för att få textmaterial.
  9. 26/5 Meghan Quinlan: "Sovereignty and Bare Life in an Old French Melody" OBS! Seminariet hålls via Zoom. Kontakta seminarieansvarige Lars Berglund för länk samt Meghan Quinlan för att få textmaterial.