Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta Lars Berglund via epost lars.berglund@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.
OBS! Pga rådande coronapandemi hålls alla seminarier under våren 2021 digitalt via Zoom. Alla seminarier har samma Zoomlänk; se nedan.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15.

Högre seminariet VT 2021

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61771670429

 1. 8/2 kl. 13.00: Dafna Dori försvarar sin avhandling "The Brothers Al-Kuwaity and the Iraqi Song 1930-1950" OBS tiden!
  Fakultetsopponent: Martin Greve, Orient-Institut, Istanbul
 2. 9/3 Helen Rossil: avhandlingskapitel med arbetstitel "Singing as religious practice: Kingoton and Brorson singing": "Optakt till analyserne: lydinsamling og (auditiv) analyse af folkelig salmesang"
 3. 16/3 Fredrica Roos: kapitel ur avhandling om berättelsevärldar i Gustav Mahlers fjärde och femte symfonier OBS! Seminariet flyttas till 13/4 samma tid
 4. 23/3 Emma Sohlgren: Presentation av avhandlingsprojekt: "Italian opera in Sweden during the Age of Liberty (1719-1772)"
 5. 6/4 kl. 16.15-18.00 Mahmut Agbaht, institutionen för lingvistik & filologi/Martin Greve, Orient-Institut Istanbul: "The Performance-Practice of the Fann, a Genre of Oral Poetry in the Alawi Community in the Hatay (Antioch) Province of Turkey, with a Preliminary Comparison to Related Genres" OBS tiden!
  Kontaktperson: Eleanor Coghill, eleanor.coghill@lingfil.uu.se
  Separat Zoomlänk meddelas senare
 6. 13/4 Fredrica Roos: kapitel ur avhandling om berättelsevärldar i Gustav Mahlers fjärde och femte symfonier
 7. 20/4 Lauri Suurpää, Sibeliusakademin, Helsingfors: "An Individual Opposing the Crowd: The Capriccio of Haydn's String Quartet, Op. 20 No. 2"
 8. 4/5 Erik Bergwall: Presentation av avhandlingsprojekt: "Musical intertextuality and learned counterpoint: music composed and collected by John Baldwin (1560-1615)"
 9. 18/5 Per-Henning Olsson: Artikelprojekt om analys av rockmusik
 10. 25/5 Meghan Quinlan: Kapitel ur boken "Sanctifying Louis IX (1214-1270) through Song"
 11. 1/6 Jonas Lundblad: "Messiaen's dialectic of eternity" OBS! Uppskjutet till hösten. Nytt datum meddelas senare.
Senast uppdaterad: 2021-05-27