FATTA! med Cleo och JUCK

  • Date:
  • Location: Uppsala Konsert&Kongress, Vaksala torg Sal B
  • Website
  • Organiser: Uppsala Konsert & Kongress
  • Contact person: Ingrid Skovdahl
  • Konsert

Med utgångspunkt i föreningen FATTA:s agenda att arbeta mot sexuellt våld åker rapparna Cleo och Broder John samt danskollektivet JUCK ut på turné.

Mer information om konserten kommer att finnas i UKK:s kalendarium, se https://www.ukk.se/program/kalendarium/

Erbjudandet om fribiljetter vänder sig endast till studenter vid Institutionen för musikvetenskap. Anmälan av intresse görs till studievagledare@musik.uu.se senast 7 dagar före konserten. Observera att antalet biljetter är begränsat till 20 stycken.