Musikvetenskap

Musikvetenskap A 30 hp


I kursen Musikvetenskap A, 30 hp ingår följande kurser:

 • Översiktskurs i västerländsk konstmusik 7,5 hp
 • Introduktionskurs i musikteori 7,5 hp
 • Fördjupningskurs i musikhistoria 7,5 hp

Samt en av följande kurser, beroende på om du läser kursen på höst- eller vårterminen:

 • Musiken i det populära 7,5 hp (vårtermin)
 • Världsmusik 7,5 hp (hösttermin)

Om du under den påföljande terminen väljer att läsa B-kursen kommer du att få den kursen som du inte fick i A-kursen. A-kursen läses endast på campus.

För kursplan, sök fram kursen i Uppsala universitets kurskatalog och tryck sedan på 'Kursplan' i fältet till höger.

Musikvetenskap, fortsättningskurs B 30 hp


Musikvetenskap B ger breddade och fördjupade kunskaper i musik i förhållande till A-kursen. Delmomenten som ingår är följande:

 • Uppsats 7,5 hp
 • Verkstudier 7,5 hp
 • Fördjupningskurs i musikhistoria 7,5 hp

Samt en av följande kurser, beroende på om du läser kursen på höst- eller vårterminen:

 • Musiken i det populära 7,5 hp (vårtermin)
 • Världsmusik 7,5 hp (hösttermin)

Kursen erbjuds enbart på campus.

För kursplan, sök fram kursen i Uppsala universitets kurskatalog och tryck sedan på 'Kursplan' i fältet till höger.

Musikvetenskap AB 60 hp


Om du söker Musikvetenskap AB så läser du A- och B-kursen i följd och får således alla delmoment från dessa kurser.

Musikvetenskap C 30 hp


Under A- och B-kurserna i musikvetenskap lär du dig om musik och musikvetenskap i olika former. I kursen Musikvetenskap C får du lära dig att själv forska om musik.

 • Examensarbete C 15 hp

Den största delkursen (Examensarbete C, 15 hp) är en kurs i uppsatsskrivandets konst. Vi går igenom hur man bygger upp en vetenskaplig text, men framför allt arbetar vi tillsammans med era egna uppsatser i seminiarieform.

 • Musikvetenskapliga metoder C 7,5 hp

Delkursen Musikvetenskapliga metoder C (7,5 hp) är en introduktion i teori och metod inom humaniora och musikvetenskap som ska ge stöd för uppsatsskrivandet.

 • Musikanalys C 7,5 hp

Musikanalys C (7,5 hp) ger redskap för att lösa problem som rör musikens uppbyggnad och för att förstå och tolka musik på ett strukturellt plan.

Kursen erbjuds enbart på campus.

För kursplan, sök fram kursen i Uppsala universitets kurskatalog och tryck sedan på 'Kursplan' i fältet till höger.
 

Kursmaterial

Här finns kursmaterial för gratis nedladdning.

Kursbok i satslära