Musikteoretisk profil

Institutionen för musikvetenskap erbjuder musikteoretisk utbildning från nybörjarnivå upp till avancerad nivå. Vårt kursutbud omfattar kurser i allmän musiklära, gehör, harmonilära, harmonisk analys, Schenkeranalys , kontrapunkt, komposition och stil- och verkanalys. Några kurser ges både på campus och distans medan andra ges antingen som campuskurser eller som distanskurser. Musikteoretiska moment ingår i Musikvetenskap A, Musikvetenskap C samt Masterkursen i musikvetenskap. A-kursens musikteori är inriktad på grundkunskaper medan den på C- och masternivån är inriktad på musikanalys. Här nedan listas de kurser som enbart innehåller musikteori:


Allmän musiklära 7,5 hp (enbart distans) är en enkel grundkurs som vänder sig till den som vill förbättra sina förkunskaper i musik. Innehåll: tonnamn, notskrift, takt och rytm, tonsteg och intervall, ackord, skalor, kvintcirkeln, funktionsbeteckningar, stegbeteckningar, skalegna ackord samt musiktermer. Mer information om kursen får du här: Allmän musiklära


Musikteori 1 15 hp (både campus och distans) består av satslära, harmonisk analys, gehörsträning och verkstudier. Denna kurs är den allmänna grundkursen i musikteori och lämpar sig även för den som vill söka till musikhögskolor. Den ges som fristående kurs men ingår också i Musikvetenskap A, 30 hp. Mer information om kursen får du här: Musikteori 1


Musikteori 2 15 hp (distans och campus) bygger vidare på Musikteori 1 och innehåller andra ackordbeteckningssystem såsom generalbasbeteckningar och stegbeteckningar, grunderna i instrumentation och Schenkeranalys samt gehörsträning. Mer information om kursen får du här: Musikteori 2


Barockkontrapunkt 1 & 2, vardera på 15 hp (enbart distans), handlar om kontrapunkt i Bachstil. Man börjar med enkla stämföringsövningar och slutmålet är att kunna skriva en trestämmig fuga. Mer information om kurserna får du här: Barockkontrapunkt 1&2


Renässanspolyfoni 1 och 2, vardera på 15 hp (enbart distans), kommer att ges från och med hösten 2011. Dessa handlar om kontrapunktstudier i Palestrinastil och närliggande stilar. Mer information om kurserna får du här: Renässanspolyfoni 1&2


Musikanalys Schenker 15 hp (endast distans). Bakgrund, teori och praktiska övningar i den numera så spridda analysmetoden Schenkeranalys. Den går ut på att betrakta ett musikverk i olika skikt och se hur de relaterar till varandra. Mer information om kursen får du här: Musikanalys Schenker