Institutionen för musikvetenskap

Ett tvärvetenskapligt program

Masterprogrammet i humaniora förbereder dig för en karriär som forskare. Musikvetenskap är en av flera valbara inriktningar.

Masterprogram i humaniora, inriktning musikvetenskap

Masterprogrammet i humaniora med inriktning musikvetenskap är ett internationellt masterprogram i musikvetenskap med tvärvetenskaplig profil. Det ger dig en bred bas för en forskarkarriär i musikvetenskap såväl som för andra arbetslivsmöjligheter inom musik. Utbildningen kombinerar moderna teoretiska perspektiv med djupgående metodologiska färdigheter. Det ger dig också analytiska redskap för att förstå musikens funktion samt musikaliska kulturer i nutida och historiska samhällen. Du kan välja att specialisera dig inom olika deldiscipliner, såsom historisk musikvetenskap, musiketnologi eller populärmusikstudier. Med ett fokus på teoretisk och metodologisk utveckling inom humaniora, såväl som på mer praktiska färdigheter och kompetens relevant för arbetslivet, kommer du att ta en masterexamen med inriktning på musikvetenskap.

Behörighetskrav

En kandidatexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng (dvs. tre års heltidsstudier) i humaniora eller samhällsvetenskap, med minst 60 högskolepoäng inom musikvetenskap, musiketnologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande gymnasieskolans Engelska B.

Ansökan

Ansökan görs via http://www.antagning.se. Sista datum för ansökan för studenter i Sverige är 18 april 2017.

Avgifter

För medborgare från länder utanför EU, EES och Schweiz krävs ansöknings- och terminsavgifter.

Avgift, första terminen: 50 000 SEK

Sammanlagd avgift för utbildningen: 200 000 SEK

Sista datum att ansöka för internationella studenter är 15 januari.

För mer information om masterprogrammet med inriktning musikvetenskap, kontakta  studierektor för avancerad nivå Mattias Lundberg: mattias.lundberg@musik.uu.se.