Masterprogram i humaniora, med inriktning musikvetenskap

Med början hösten 2016 är detta ett internationellt masterprogram i musikvetenskap. Det ger dig en bred bas för en forskarkarriär i musikvetenskap såväl som för andra arbetslivsmöjligheter inom musik. Utbildningen kombinerar moderna teoretiska perspektiv med djupgående metodologiska färdigheter. Det ger dig också analytiska redskap för att förstå musikens funktion samt musikaliska kulturer i nutida och historiska samhällen. Du kan välja att specialisera dig inom olika deldiscipliner, såsom historisk musikvetenskap, musiketnologi eller populärmusikstudier. Med ett fokus på teoretisk och metodologisk utveckling inom humaniora, såväl som på mer praktiska färdigheter och kompetens relevant för arbetslivet, kommer du att ta en masterexamen med inriktning på musikvetenskap.

Behörighetskrav

En kandidatexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng (dvs. tre års heltidsstudier) i humaniora eller samhällsvetenskap, med minst 60 högskolepoäng inom musikvetenskap, musiketnologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande gymnasieskolans Engelska B.

Urval

Platsgaranti.

Ansökan

Ansökan görs via http://www.antagning.se. Sista datum för ansökan är 15 april 2016.

Avgifter

För medborgare från länder utanför EU, EES och Schweiz krävs ansöknings- och terminsavgifter.

Avgift, första terminen: 50 000 SEK

Sammanlagd avgift för utbildningen: 200 000 SEK

För mer information, kontakta professor och studierektor för avancerad nivå Lars Berglund: lars.berglund@musik.uu.se.