Kandidatprogram i musikvetenskap

Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 högskolepoäng

ÖVERSIKT

Vill du studera musik från olika tider och kulturer, och förstå musikens plats i vår samtidskultur? Vill du arbeta med musik inom media eller kulturförvaltning, på bibliotek, museum eller inom musikindustrin? Kandidatprogrammet i musikvetenskap förbereder dig för en flexibel arbetsmarknad på musikområdet samtidigt som det ger grunderna för dig som vill bli musikforskare.

OM PROGRAMMET

På kandidatprogrammet i musikvetenskap får du kunskaper om musik och musikkulturer både historiskt och i samtiden. Du utvecklar din färdighet att kritiskt förstå olika repertoarers funktion utifrån ett kulturellt, samhälleligt och idémässigt sammanhang. Du övar också upp förmågan att kommunicera information, problem och lösningar med olika grupper i både tal och skrift.

Ett viktigt inslag i utbildningen är att träna upp färdigheter att hantera musik i såväl notskrift som i klingande form och att kunna analysera musikaliska uttryck och strukturer. Det innebär bland annat att du får en gedigen träning i musikteoretiska ämnen, såsom exempelvis notläsning, partiturläsning, harmonilära, gehör och musikanalys. Detta bidrar samtidigt till att göra utbildningen internationellt gångbar, eftersom dessa färdigheter efterfrågas och förutsätts internationellt. Just den tekniska specialkunskapen om musikens former och uttryck är också något som yrkesverksamma inom musikområdet särskilt har framhållit som betydelsefullt för anställningsbarhet.

Kandidatprogrammet i musikvetenskap omfattar 3 års heltidsstudier, 180 högskolepoäng (hp). Av dessa är fyra terminer inom huvudområdet musikvetenskap och två terminer inom valfria ämnen. En fortlöpande verksamhet med seminarier, exkursioner och arbetsmarknadsdagar erbjuds under hela programmet.

Termin 1 och 2

Det första året läses Musikvetenskap A och B vilka innefattar sammanlagt åtta delkurser:

·en översiktskurs i västerländsk konstmusik

·två fördjupningskurser i musikhistoria

·två kurser i musikteori

·en kurs som behandlar världsmusik

·en kurs som behandlar musiken i det populära

·en uppsatskurs

Termin 3

Tredje terminen utgörs av en fördjupningskurs i musikteori där dina musikaliska hantverkskunskaper tränas utförligt, en kurs i musikestetik och en kurs som behandlar musiklivets organisation och strukturer.

Termin 4 och 5

Termin 4 och 5 läses valfria kurser om 60 hp, varav 30 hp måste vara inom ett biämne. Dessa terminer finns även möjlighet till utlandsstudier och verksamhetsförlagd utbildning.

Termin 6

Sista terminen utgörs av ett examensarbete om 15 hp samt kurser i musikvetenskapens metoder och musikanalys.

För mer detaljerad information om vilka kurser som läses, se sidan Upplägg.

EXAMEN

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med musikvetenskap som huvudämne.

OM UNDERVISNINGEN

Undervisning ges på de kurser som ingår i programmet i enlighet med fastställda kursplaner och kan omfatta föreläsningar, seminarier, exkursioner, studiebesök, projektarbete, verksamhetsförlagd utbildning och självstudier. På examensarbetet ges individuell handledning.

Undervisningen sker på svenska och ges på dagtid i Uppsala. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska.