Student

Den här avdelningen vänder sig till dig som studerar eller är intresserad av att studera vid institutionen. Här kan du hitta kursutbudet för kommande läsår och annan information som kan vara av värde. Scheman till kurserna finns numera i Studentportalen.

Majoriteten av kurserna som erbjuds på institutionen är teoretiska, men det finns också kurser där praktiskt musikaliskt utövande ingår.

Alla studenter som bedriver heltidsstudier vid institutionen har tillgång till övningsrum. Samtliga dessa rum är utrustade med pianon.
 

Riktlinjer för examensarbeten

Fakultetsnämnden för historisk-filosofiska fakulteten fastslog under 2008 riktlinjer för examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå. Du kan läsa om dessa riktlinjer via länken nedan.

Riktlinjer för examensarbeten

Institutionen har också tagit fram egna riktlinjer för uppsatser på B- och C-nivå.

Riktlinjer för B- och C-uppsatser