Lika villkor

Institutionen för musikvetenskap har en jämställdhetsgrupp som arbetar för lika villkor mellan könen, för anställda, övriga lärare och studenter. Gruppen, som leds av institutionens ombud för lika villkor Per-Henning Olsson, har arbetat fram en ny plan som antogs i institutionsstyrelsen den 2 april 2014. 

Plan för lika villkor 2014 - Institutionen för musikvetenskap