Om institutionen

Institutionen för musikvetenskap (eller Musikhistoriska seminariet som det hette från början) bildades 1948 och är därmed den äldsta musikvetenskapliga institutionen i Sverige. Den första professorn hette Carl-Allan Moberg (1896-1978). Han bidrog med banbrytande insatser inom västerlandets liturgiska musik under medeltiden samt svensk folkmusik. När Moberg gick i pension 1961 efterträddes han av Ingmar Bengtsson (1920-89). Bengtsson studerade musikvetenskap för Moberg och disputerade 1955 med en avhandling om Johan Helmich Roman. Han jobbade hårt för att sprida kunskapen om äldre svensk musik och var redaktör för serien Monumenta musicae sveciae. Bengtsson var också intresserad av psykologi, och startade under 1970-talet tillsammans med psykologen Alf Gabrielsson ett rytmforskningsprojekt.