Personal

Denna personallista är för enkelhetens skull sorterad i bokstavsordning. Observera dock att om du har frågor om dina studier är det i första hand studievägledare Ivar Nordlander du ska vända dig till, i andra hand studierektor för grund- eller avancerad nivå (Per-Henning Olsson respektive Lars Berglund). För deras kontaktuppgifter, se under fliken Kontakt eller längre ner i denna lista.

Verksamma (anställda och övriga verksamma)

 • Berglund, Lars univ. lekt., 018-471 1566

lars.berglund@musik.uu.se, prefekt@musik.uu.se

 • Björklund, Julia Schlichtina, doktorand

julia.bjorklund@musik.uu.se

 • Boström, Mathias, doktorand

mathias.bostrom@visarkiv.se

 • Damman, Guy, forskare

guy.dammann@musik.uu.se

 • Eriksson, Karin, doktorand, 018-471 6273

karin.eriksson@musik.uu.se

 • Eriksson, Ola, pens. univ. lekt.

ola.eriksson@musik.uu.se

 • Hudecek, Radovan, timlärare, 070-7528251

hudecek@bahnhof.se

 • Johansson, Linus, doktorand, 018-471 7891

linus.johansson@musik.uu.se

 • Lundberg, Mattias, universitetslektor (föräldraledig till 1 september 2015), tel. 018- 471 15 84

mattias.lundberg@musik.uu.se

 • Lundblad, Jonas, projektforskare

jonas.lundblad@musik.uu.se

 • Nordlander, Ivar, studievägledare

studievagledare@musik.uu.se

 • Noreland, Elias, kursassistent, 018-471 6204

elias.noreland@musik.uu.se

 • Olsson, Per-Henning, univ. lekt., 018-471 7887

per-henning.olsson@musik.uu.se, studierektor@musik.uu.se

 • Parkman, Stefan, director cantorum, prof. i kördirigering, 018-471 7915

stefan.parkman@musik.uu.se

 • Reese Willén, Anne, fil. dr., univ. lekt., 018-471 1586

anne.reese@musik.uu.se

 • Schildt, Maria, fil. dr., forskare, 018-471 6250

maria.schildt@musik.uu.se

 • van Tour, Peter, doktorand

peter.vantour@musik.uu.se

Ytterligare vid institutionen verksamma personer är Maria Leijon, ekonom och Linnea Paulsson, personaladministratör.