Kursansvariga lärare

Om du har kursspecifika frågor ber vi dig kontakta ansvarig lärare för aktuell kurs:

Musikvetenskap A: Per-Henning Olsson, per-henning.olsson@musik.uu.se, tel. 018-471 78 87

Musikvetenskap B: Per-Henning Olsson

Musikvetenskap C: Lars Berglund, lars.berglund@musik.uu.se, tel. 018-471 15 66

Master- & magisterkurs: Lars Berglund, lars.berglund@musik.uu.se, tel. 018-471 15 66

Forskarutbildning: Lars Berglund

Övriga kurser grundnivå:

Musikteori 1: Per-Henning Olsson

Världsmusik: Karin Eriksson, karin.eriksson@musik.uu.se, tel. 018-471 62 73

Pop- & rockkurserna: Linus Johansson, linus.johansson@musik.uu.se, tel.018-471 78 91

Musikteorikurser distans: Ola Eriksson, ola.eriksson@musik.uu.se

Editionsteknik: Lars Berglund

Renässanspolyfoni 1 & 2: Mattias Lundberg

Kördirigeringskurserna: Stefan Parkman, stefan.parkman@musik.uu.se, tel. 018-471 79 15