Kontakt

Institutionen för musikvetenskap
Department of Musicology
Box 633, 751 26 Uppsala
Besöksadress: Thunbergsvägen 3 H, hus 2

Studievägledare:
Ivar Nordlander, amanuens
Tfn: 018-471 68 65 (månd-fred 11.00-12.00)
studievagledare@musik.uu.se

Om du har frågor om kursernas uppbyggnad, schema, registrering, studieintyg etc. ska du i första hand vända dig till Ivar Nordlander. Har du allmänna frågor om studier och utbildningsmöjligheter kan du också vända dig till honom.

Har du frågor om kursplaner, tillgodoräknanden av tidigare studier och behörighet eller liknande ska du i första hand kontakta studierektor Per-Henning Olsson (Lars Berglund om det gäller utbildning på avancerad nivå).


Prefekt:
Lars Berglund
Tfn: 018-471 15 66, 070-167 90 47 (månd-fred 9.00-16.00, dock säkrast per e-post)
prefekt@musik.uu.se

svarar på frågor om institutionens organisation.

Studierektor för grundnivån:
Per-Henning Olsson, universitetslektor
Tfn: 018-471 78 87
studierektor@musik.uu.se


Studierektor för avancerad nivå:
Mattias Lundberg, professor
Tfn: 018-471 15 84
mattias.lundberg@musik.uu.se

svarar på frågor om den högre utbildningens uppbyggnad, kursplaner, schema, tillgodoräknanden av tidigare studier och behörighet. 


Ekonomifrågor:
Maria Leijon
Tfn: 018-471 15 85
Fax: 018-471 68 20
maria.leijon@konstvet.uu.se

Bibliotek:
Institutionen har ingen anställd bibliotekarie, men alla som studerar vid institutionen (ej distansstudenter) har tillträde till biblioteket. Den som vill låna noter uppmanas att kontakta läraren för den kurs vederbörande är inskriven på.