"On musical (and musicological) activism and citizenship"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Professor Martin Stokes, King's College London
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium