Institutionen för musikvetenskap

"Hidden pedagogy in 17th century manuscripts"

  • Datum: 24 april, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Karin Nelson, Norges musikhögskola, Oslo
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium