Institutionen för musikvetenskap

Högre seminarium

  • Datum: 30 januari, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Petter Hellström, institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

"Ackordens familjeträd" - ett seminarium inom forskningsnoden Early Modern Cultural History