Seminarium: Maria Schildt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Maria Schildt, Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

Tillfällen och dess musik: transfer och anpassning i 1600-talets Nordeuropa

Maria Schildt presenterar en del av sitt forskningsprojekt. Detta seminarium hålls på svenska.