Institutionen för musikvetenskap

Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Marina Tofetti, Università degli Studi di Padova
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

Restoring musical masterpieces. Theory and methodology of the reconstruction of incomplete polyphony.