Lutheran Music Culture Conference

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Maria Schildt
  • Konferens