Institutionen för musikvetenskap

"Meta music"

  • Datum: 23 maj, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Hermann Danuser, Humbolt-Universität, Berlin
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Telefon: 018-471 66 43
  • Seminarium

Hermann Danuser, professor i historisk musikvetenskap vid Humbolt-Universität, Berlin, gästar institutionen och pratar kring ämnet meta music.
Ingen särskild anmälan behövs. Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna.