Institutionen för musikvetenskap

Lärarmöte

  • Datum: 02 maj, kl. 15.15–17.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Per-Henning Olsson
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Per-Henning Olsson
  • Telefon: 018-471 78 87
  • Sammanträde

Lärarna vid institutionen samlas och diskuterar frågor kring undervisningen.