Institutionen för musikvetenskap

Violinspel i kontinuerlig förändring. Ett helikopterperspektiv

  • Datum: 16 maj, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Kjell-Åke Hamrén, Institutionen för musikvetenskap
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Telefon: 018-471 66 43
  • Seminarium

Kjell-Åke Hamrén presenterar ett avsnitt ur sin avhandling om Sven Karpe och hans metod att undervisa i violinspel.
Till detta seminarium finns text att läsa. Den erhålles genom att kontakta Ester Lebedinski. Text och seminarium blir på svenska.