Institutionen för musikvetenskap

"Sámi Musical Performance"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Thomas Hilder, Universitetet i Bergen
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Telefon: 018-471 66 43
  • Seminarium

Thomas Hilder, forskarassistent vid Universitetet i Bergen, pratar om samisk musik.

Full titel på seminariet: “Sámi Musical Performance: Queer Voices, Indigenous Sovereignty”.
Ingen särskild anmälan behövs. Samtliga intresserade hälsas välkomna.