Institutionen för musikvetenskap

”Fransk musik vid det svenska hovet ca. 1690-1720"

  • Datum: 22 mars, kl. 16.15–18.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Lars Berglund & Maria Schildt, Institutionen för musikvetenskap
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap/Institutionen för litteraturvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Telefon: 018-471 66 43
  • Seminarium

Lars Berglund och Maria Schildt pratar om sitt forskningsprojekt kring fransk musik vid det svenska hovet under decennierna kring sekelskiftet 1600/1700.

Fullständig titel på seminariet: ”Fransk musik vid det svenska hovet ca. 1690-1720: om transfer, användning och lokal anpassning”.
Seminariet är ett interdisciplinärt evenemang inom ramen för forskningsnoden "Mediehistoria 1750-1850" och anordnas i samarbete med Institutionen för litteraturvetenskap.
Ingen särskild anmälan behövs. Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna.