Institutionen för musikvetenskap

“Music at the Service of Nordic Modernity?"

  • Datum: 21 mars, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Signe Rotter-Broman, Universität der Künste, Berlin
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Telefon: 018-471 66 43
  • Seminarium

Signe Rotter-Broman, professor i musikvetenskap vid Universität der Künste i Berlin, pratar om sin studie av Wilhelm Stenhammars kantat komponerad till världsutställningen i Stockholm 1897.

Fullständig titel på seminariet: “Music at the Service of Nordic Modernity? The Case of Wilhelm Stenhammar's Opening Cantata for the General Arts and Industries Exhibition in Stockholm 1897”.
Ingen särskild anmälan behövs. Intresserade hälsas hjärtligt välkomna.