Institutionen för musikvetenskap

Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta samordnaren för seminariet, Ester Lebedinski, via epost ester.lebedinski@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15. Ansvariga för seminariet är Lars Berglund och Ester Lebedinski.

Högre seminariet VT 2018

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F2 (2-0047)

 1. 23/1 Stefan Sunandan Honisch, University of British Columbia: "Vulnerable Virtuosities: Disability and Competitive Musical Performance". OBS! Seminarium via videokonferens, hålls i sal 9-1061.
 2. 30/1 Petter Hellström, institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala: "Ackordens familjeträd". (Seminarium inom forskningsnoden Early Modern Cultural History)
 3. 20/2 Edward Campbell, University of Aberdeen: "The concept of becoming-animal".
 4. 27/2 Per-Henning Olsson, Uppsala: Titel meddelas senare.
 5. 13/3 Christine Jeanneret, Köpenhamns universitet: Titel meddelas senare. (Seminarium inom Early Modern Cultural History)
 6. 27/3 Veronika Muchitsch, Uppsala: Presentation av material från avhandlingsprojektet.
 7. 17/4 Kjell-Åke Hamrén, Uppsala: Presentation av material från avhandlingsprojektet om Sven Karpes violinpedagogik.
 8. 24/4 Karin Nelson, Norges musikhögskola, Oslo: "Dold pedagogik i klavermanuskript från 1600-talet" (Early Modern Cultural History)
 9. 4/5 Peter Gillgren, institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet: Föredrag som utgår från boken "Siting Michelangelo: Spectatorship, Site Specificty and Soundscape” (Early Modern Cultural History) OBS! Fredag 4/5 kl. 13.15.
 10. 15/5 Angela Impey, SOAS, University of London: Titel meddelas senare.
 11. 22/5 Lars Berglund, Uppsala: ”Bonifacio Graziani, musica suavissima and Jesuits in mid-seventeenth century Rome: drafting a book project”.
 12. 29/5 Helen Rossil, Uppsala: Presentation av material från avhandlingsprojekt.
 13. 12/6 Monika Voithofer, Karl Franzens-Universität, Graz: "Thinking, Listening, Da capo. Conceptual Music as an Intermediate Art Practice”.