Institutionen för musikvetenskap

Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta samordnaren för seminariet, Ester Lebedinski, via epost ester.lebedinski@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15. Ansvariga för seminariet är Lars Berglund och Ester Lebedinski.

Högre seminariet HT 2017

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F2 (2-0047)

  1. 26/9: Marina Tofetti, Padua: "Restoring musical masterpieces. Theory and methodology of the reconstruction of incomplete polyphony".
  2. 10/10: Ester Lebedinski, Uppsala: Utkast till artikel: "A difficult enterprise it is therfore to make old stuffe new: J.H. Roman, imitatio, and English Musical Antiquarianism".
  3. 24/10: Mattias Lundberg, Uppsala: Utkast till artikel:"Lutheran Church Music as 'Nordicness' in Popular Culture: The Cases of the Coen bros' 'Fargo' (1996), The Ark's 'Father of a Son' (2002) and Disney's 'Frozen' (2013)". OBS! Seminariet flyttat från 17/10.
  4. 21/11: Maria Schildt, Uppsala: "Tillfällen och dess musik: transfer och anpassning i 1600-talets Nordeuropa" (OBS! Seminariet hålls på svenska) OBS! Seminariet flyttat från 7/11.
  5. 12/12: Per-Henning Olsson, Uppsala: Titel meddelas senare. OBS! Seminariet är uppskjutet till vt 2018.