Institutionen för musikvetenskap

Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta samordnaren för seminariet, Ester Lebedinski, via epost ester.lebedinski@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15. Ansvariga för seminariet är Lars Berglund och Ester Lebedinski.

Högre seminariet VT 2017

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F2 (2-0047)

  1. 21/2: Jonas Lundblad, Uppsala: "Empirical pragmatism and the essentially human constitution of music - Perspectives from Schelling". Text.
  2. 28/2: Tobias Pontara, Göteborg: presentation av och diskussion kring artikeln "Interpretation and underscoring: modest constructivism and the issue of nondiegetic versus intradiegetic music in film". Text.
  3. 14/3: Mattias Lundberg, Uppsala: "The Molér 68(24) Part Books: A Cornerstone for the Polyphonic Mass in Västerås Cathedral in the late 16th Century". Text.
  4. 21/3: Signe Rotter, Universität der Künste, Berlin: "Music at the Service of Nordic Modernity? The Case of Wilhelm Stenhammar's Opening Cantata for the General Arts and Industries Exhibition in Stockholm 1897".
  5. 22/3: Interdisciplinary Eighteenth-Century Seminar: Lars Berglund & Maria Schildt: ”Fransk musik vid det svenska hovet ca. 1690-1720: om transfer, användning och lokal anpassning”. OBS! Seminarietiden är 16.15-18.00.
  6. 25/4: Thomas Hilder, Bergen: "Sámi Musical Performance: Queer Voices, Indigenous Sovereignty".
  7. 16/5: Kjell-Åke Hamrén, Uppsala: Presentation av ett kapitel ur avhandlingen om Sven Karpe och hans metod att undervisa i violinspel. Text.
  8. 23/5: Hermann Danuser, Humbolt-Universität, Berlin: "Meta music"
  9. 3/6: Offentlig disputation: Karin Eriksson försvarar sin avhandling om svensk spelmanstradition och Zornmärket. Fakultetsopponent: Professor Martin Stokes, King's College, London. OBS! Tid och plats: lördag 3/6 kl. 13.00 i Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3.