Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta samordnaren för seminariet, Ester Lebedinski, via epost ester.lebedinski@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15. 

Högre seminariet VT 2019

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F2 (2-0047)

  1. 12/2 Mischa van Kan, Svenskt visarkiv: "Record covers: The materiality of modern jazz in Sweden in the 1940s and 1950s"
  2. 5/3 Internt ansökningsseminarium
  3. 26/3 Carolien Hulshof, institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet: Presentation av doktorandprojekt "Unyago: Music, ritual and gendered power relations among the Waswahili in Zanzibar"
  4. 2/4 Paul André Bempechat, Harvard University: "Jean Cras, Polymath of Music and Letters"
  5. 9/4 Mattias Lundberg, institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet: "Libraries and Archives: Notions of Obsolescence, Completism and Revitalization among Nineteenth-century Music Collectors and Scholars".
  6. 23/4 Jonas Lundblad: "Chant as Musical Freedom: A Study in the Formation of Messiaen’s Aesthetics" OBS! Seminariet flyttat till 4 juni 13.15-15.00
  7. 7/5 Helen Rossil, institutionen för musikvetenskap, Uppsala: presentation av kapitel ur avhandling om folklig psalmsång i Danmark
  8. 21/5 Tobias Plebuch, institutionen för musikvetenskap, Uppsala: "A-G-A: The Shortest Quote in Music History and its Cinematic Career."
  9. 23/5 Saskia Willaert, Musée des Instruments de Musique, Bryssel: “African Musical Instruments & Encounters with the West” OBS! Torsdag 23 maj kl. 9.15-12
  10. 28/5 Meghan Quinlan, institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet: "Political Song in the Age of Saint Louis (1226-70)"