Högre seminariet

Högre seminariet i musikvetenskap är ett forum där forskare, doktorander och studenter träffas och diskuterar pågående eller avslutade forskningsprojekt inom musikforskning eller angränsande ämnen. Några gånger per termin kommer internationella forskare för att presentera sina arbeten. Observera att vissa träffar är textseminarier, till vilka texter att läsa kan distribueras. Kontakta samordnaren för seminariet, Ester Lebedinski, via epost ester.lebedinski@musik.uu.se för att få text till aktuellt seminarium, eller om du har några frågor kring högre seminariet.

Seminarierna hålls i regel på tisdagar kl. 13.15-15. 

Högre seminariet HT 2018

OBS: det kan komma förändringar och tillägg i schemat. Kolla här efter uppdateringar!

Tid och plats (om ej annat anges): tisdagar kl. 13.15-15.00 i sal F2 (2-0047)

  1. 25/9 Sanna Raninen, Uppsala universitet: "Material Culture of Music Books in Post-Reformation Sweden"
  2. 2/10 Jonas Lundblad, institutionen för musikvetenskap, Uppsala: "Polyphonic Love: A common theme in Schleiermacher and Bonhoeffer"
  3. 9/10 Elisabeth Lutteman, Engelska institutionen, Uppsala universitet: "Singing as Persuation and Negotiation in Early Seventeenth-Century English Drama"
  4. 30/10 Fredrica Roos, institutionen för musikvetenskap, Uppsala: Presentation av doktorandprojekt
  5. 13/11 Karin Eriksson/Sverker Hyltén Cavallius/Dan Lundberg, Svenskt visarkiv: "Kreativa förflyttningar - musikaliska flöden i 1960- och 70-talens Sverige" OBS! Seminariet flyttat från 6/11
  6. 23/11 Martin Stokes, King's College London: "On musical (and musicological) activism and citizenship". OBS! Seminariet är inställt.
  7. 4/12 Dafna Dori, institutionen för musikvetenskap, Uppsala: presentation av doktorandprojekt
  8. 11/12 Linus Johansson, institutionen för musik och bild, Linnéuniversitetet: "MTV and political traumas of the 1980:s"
  9. 18/12 Kjell-Åke Hamrén, Uppsala: presentation av avhandlingsprojekt om Sven Karpes violinpedagogik